BLOG

Jak monitoring cen może wpłynąć na zadowolenie klientów i lojalność w e-commerce?

Robert Walkowski

Robert Walkowski

kwiecień 2023
Jak monitoring cen może wpłynąć na zadowolenie klientów i lojalność w e-commerce?

Wpływ monitoringu cen na zadowolenie i lojalność konsumenta w e-commerce

Zadowolenie klientów oraz ich lojalność są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces każdego sklepu internetowego. W dobie rosnącej konkurencji w handlu elektronicznym, nie wystarczy już tylko posiadać szerokiego asortymentu czy oferować atrakcyjnych promocji. Istotnym elementem skutecznej strategii cenowej jest monitoring cen. W tym artykule przyjrzymy się, jak śledzenie cen może wpłynąć na zadowolenie klientów i lojalność w e-commerce. Budowanie lojalności klienta jest istotnym zadaniem dla każdego przedsiębiorcy, gdyż lojalność konsumencka przekłada się na długoterminowe korzyści, takie jak powtarzalne zakupy, rekomendacje oraz zwiększenie renomy danej marki. Odpowiednie zarządzanie cenami może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu lojalności klienta, poprzez oferowanie uczciwych i konkurencyjnych cen oraz dostosowywanie oferty do potrzeb i oczekiwań konsumentów.

Lojalność klienta – co to takiego?

Lojalność klienta to długotrwałe zaangażowanie i więź klienta z daną marką czy sklepem, prowadzące do powtarzalnych zakupów i polecania oferty innym. Kluczowe czynniki wpływające na lojalność klientów obejmują jakość produktów, doskonałą obsługę, uczciwe ceny, elastyczne warunki zakupu oraz dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Obserwcja cen może wspierać budowanie lojalności klientów w e-commerce, poprzez dostosowywanie cen do rynkowych realiów, oferowanie atrakcyjnych promocji czy tworzenie spersonalizowanych ofert cenowych. Lojalni klienci to wartość dodana dla sklepu, gdyż generują większe przychody, przyczyniają się do zdobywania potencjalnych klientów poprzez rekomendacje oraz zwiększają renomę marki.

Zwiększenie wskaźnika retencji a wzrost zysków

Badania przeprowadzone przez HBR wykazują, że warto inwestować w utrzymanie klientów, którzy dokonali zakupów w sklepie online, aby zbudować ich lojalność i zachęcić do kolejnych zakupów. Zwiększenie wskaźnika retencji klientów o 5% może prowadzić do wzrostu zysków w przedziale od 25% do 95%. Co więcej, konsumenci lojalni wobec marki w okresie 24-30 miesięcy wydają co najmniej dwa razy więcej na jej produkty niż w ciągu pierwszych 6 miesięcy od pierwszej transakcji. Dlatego warto utrzymać tę relację jak najdłużej, aby koszt inwestycji zwrócił się w postaci wzrostu sprzedaży.

Czynniki wpływające na budowanie lojalności klienta oraz jego zadowolenie

Zadowolenie klientów i ich lojalność są wynikiem kilku czynników, takich jak:

 • Jakość produktu: wysoka jakość produktów zwiększa szanse na utrzymanie klientów na dłużej.
 • Obsługa klienta: szybka i profesjonalna obsługa sprawia, że klienci chętniej wracają do sklepu i unikają jednorazowych zakupów.
 • Ceny i promocje: konkurencyjne ceny oraz atrakcyjne oferty promocyjne mogą wpłynąć na zadowolenie klientów i zwiększyć ich lojalność.

Doskonałe doświadczenia

Badanie przeprowadzone przez KPMG wykazało, że aż 86% klientów jest skłonnych zapłacić więcej za doskonałe doświadczenie klienta. W związku z tym, zaangażowanie w zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów jest kluczowe dla budowania ich lojalności, wierności oraz zwiększenia wartości dla firmy. Doskonałe doświadczenie klienta opiera się na budowaniu zaufania, rzetelności i spełnianiu oczekiwań konsumentów. W rezultacie, zadowoleni klienci są bardziej skłonni do dokonywania kolejnych zakupów, co przekłada się na długotrwały sukces przedsiębiorstwa w handlu elektronicznym.

Dlaczego lojalność klientów jest ważna i jakie są korzyści z jej budowania?

Lojalność klientów, zwana też lojalnością konsumencką, odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu udanego biznesu, zwłaszcza w e-commerce. Wzmacnia ona markę, zwiększa przychody oraz wpływa na stabilność i długoterminowy sukces przedsiębiorstwa. Oto niektóre korzyści z budowania lojalności klientów, w szczególności stałych klientów:

 1. Powtarzalne zakupy: Klienci są bardziej skłonni do ponownego wyboru oferty sklepu, co przekłada się na stabilne, przewidywalne przychody oraz większe zyski.
 2. Niższe koszty pozyskania klienta: Budowanie lojalności klientów pozwala na redukcję kosztów marketingowych związanych z pozyskiwaniem nowych klientów, gdyż zadowoleni klienci powracają do sklepu samodzielnie.
 3. Rekomendacje: Zadowoleni klienci często polecają sklep swoim znajomym i rodzinie, zwiększając tym samym zasięg i renomę marki. Rekomendacje te mogą mieć miejsce również na mediach społecznościowych, co dodatkowo zwiększa zasięg firmy.
 4. Konstruktywna krytyka: Klienci są bardziej skłonni dzielić się swoimi opiniami i sugestiami, co pozwala na usprawnienie procesów oraz dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań konsumentów.
 5. Odporność na konkurencję: Wzmacniając lojalność klientów, sklep zyskuje konkurencyjną przewagę, gdyż stali klienci są mniej podatni na oferty konkurencji.

Budowanie lojalności klientów to proces długotrwały, wymagający konsekwentnego podejścia i ciągłego doskonalenia oferty oraz obsługi klienta. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest właściwe zarządzanie cenami, które można usprawnić poprzez analizę cen w e-commerce.

Rekomendacje

Badanie przeprowadzone przez Nielsen ujawnia, że aż 92% konsumentów ufa rekomendacjom znajomych i rodziny, co czyni je najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o marce. Wskazuje to na znaczenie rzetelności, osiągnięć w branży oraz pozytywnych opinii i poleceń od lojalnych klientów dla budowania zaufania i przyciągania nowych klientów w biznesie. Wierność klientów do marki związana jest z ich zadowoleniem z produktu lub usługi, co przekłada się na chęć dzielenia się swoim doświadczeniem i rekomendowaniem danego produktu innym. Kiedy klient nabywa zaufanie do marki, jest bardziej skłonny do długotrwałego zaangażowania, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, że poleci produkty lub usługi tej firmy swoim znajomym i rodzinie.

Optymalizacja cen w sklepie internetowym

Monitoring cen pozwala na śledzenie i analizowanie cen produktu i konkurencji, dzięki czemu sklep internetowy może szybko reagować na zmiany rynkowe. Oto kilka przykładów korzyści płynących z optymalizacji cen w e-commerce:

 • Jak analiza cen pomaga w ustalaniu konkurencyjnych cen: Pozwala na bieżące porównywanie cen własnych produktów z cenami oferowanymi przez konkurencję. Dzięki temu możliwe jest ustalenie atrakcyjnych cen i ofert dla klientów.
 • Przykłady korzyści z optymalizacji cen w e-commerce: Optymalizacja cen może prowadzić do zwiększenia sprzedaży, poprawy pozycji rynkowej oraz zadowolenia klientów.

Dynamiczne zarządzanie cenami w celu zwiększenia zadowolenia klientów

Dynamiczne zarządzanie cenami polega na automatycznym dostosowywaniu cen do bieżącej sytuacji rynkowej. Wykorzystanie monitoringu cen w tym procesie przynosi klient na następujące korzyści:

 • Zastosowanie monitoringu cen do dynamicznego zarządzania cenami: Monitoring cen umożliwia szybką reakcję na zmiany cen konkurencji, co prowadzi do lepszego dostosowania cen do oczekiwań klientów.
 • Korzyści z dynamicznego zarządzania cenami dla klientów: Klienci mogą liczyć na atrakcyjne ceny, które są konkurencyjne względem innych sklepów internetowych, co zwiększa ich zadowolenie i chęć do ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Lojalność konsumenta w sklepie

Monitoring cen a oferty promocyjne

Wykorzystanie monitoringu cen może również wpłynąć na planowanie promocji i rabatów w sklepie internetowym:

 • Wykorzystanie monitoringu cen do planowania promocji i rabatów: Dzięki analizie cen konkurencji możliwe jest opracowanie atrakcyjnych ofert promocyjnych, które przyciągną klientów.
 • Wpływ dobrze dobranych promocji na zadowolenie klientów i lojalność: Promocje, które są dostosowane do oczekiwań klientów, zwiększają ich zadowolenie i skłonność do ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Monitoring cen a transparentność cenowa

Transparentność cenowa odgrywa istotną rolę w budowaniu zaufania i zadowolenia ze strony klientów:

 • Jak monitoring cen może pomóc w utrzymaniu transparentności cenowej: Dzięki monitorowaniu cen można dostosować własne ceny do rynkowych realiów, co przekłada się na uczciwą konkurencję i uczciwe ceny dla klientów.
 • Wpływ transparentności cenowej na zadowolenie klientów: Klienci cenią uczciwość i przejrzystość cen, co przyczynia się do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności względem sklepu.

Monitoring cen a personalizacja oferty cenowej

Personalizacja oferty cenowej może również wpłynąć na zadowolenie klientów i ich lojalność:

 • Wykorzystanie monitoringu cen w tworzeniu spersonalizowanych ofert cenowych: Analiza cen konkurencji pozwala na opracowanie spersonalizowanych ofert cenowych, które trafiają w indywidualne potrzeby klientów.
 • Wpływ spersonalizowanych ofert cenowych na zadowolenie klientów i lojalność: Dostosowanie oferty cenowej do potrzeb klienta zwiększa jego zadowolenie i chęć do ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Zła obsługa klienta

Badanie przeprowadzone przez American Express ujawniło, że aż 68% klientów opuszcza markę z powodu złej obsługi klienta. Z kolei 7 na 10 konsumentów jest skłonnych wydać więcej pieniędzy u firm, które oferują doskonałą obsługę klienta. Te dane pokazują, jak istotne jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz inwestowanie w doskonałą obsługę klienta. Gdy firma potrafi spełnić oczekiwania klienta w stosunku do produktu i obsługi, zyskuje jego zaufanie, co prowadzi do większego zaangażowania i kolejnych zakupów. Komunikacja z klientem, szybka reakcja na jego potrzeby, nawet tego samego dnia, oraz dbałość o jakość oferowanego produktu są kluczowe dla budowania trwałej relacji z klientem. W rezultacie, klienci nabywają większe zaufanie do marki i są bardziej skłonni do długotrwałego zaangażowania.

Przyszłość monitoringu ofert w e-commerce

Nowoczesne technologie i rozwój e-commerce wpłyną na sposób, w jaki sklepy internetowe będą monitorować i zarządzać cenami. Oto kilka trendów, które warto obserwować:

 • Sztuczna inteligencja (AI) i machine learning w monitoringu cen: W przyszłości możliwe jest, że algorytmy oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym będą w stanie przewidywać zmiany cen konkurencji oraz pomóc w optymalizacji strategii cenowej sklepu.
 • Wzrost znaczenia personalizacji w handlu elektronicznym: Klienci coraz bardziej oczekują spersonalizowanych ofert cenowych, co może prowadzić do jeszcze większej roli monitoringu cen w tworzeniu indywidualnych propozycji dla poszczególnych klientów.
 • Monitorowanie cen na globalnym rynku: W miarę jak sklepy internetowe będą się rozwijać na rynkach międzynarodowych, monitorowanie cen będzie coraz bardziej istotne dla utrzymania konkurencyjności i zadowolenia klientów na globalnym poziomie.

Wnioski: Jak monitoring cen wspiera lojalność klientów w e-commerce

Analiza cen może wpłynąć na zadowolenie klientów i rozwój lojalności konsumenckiej w e-commerce na różne sposoby: poprzez optymalizację cen, dynamiczne zarządzanie cenami, planowanie atrakcyjnych promocji, utrzymanie transparentności cenowej oraz tworzenie spersonalizowanych ofert cenowych. Właściwe wykorzystanie monitoringu cen może przyczynić się do zwiększenia sukcesu sklepu internetowego oraz utrzymania zadowolonych i lojalnych klientów. W przyszłości warto zwrócić uwagę na rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy machine learning, które mogą jeszcze bardziej usprawnić proces monitorowania cen i zarządzania cenami w e-commerce oraz zwiększyć oczekiwane rezultaty.

Przegląd cen w e-commerce ma duże znaczenie dla zadowolenia klientów i lojalności. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu cenami, sklepy internetowe mogą oferować atrakcyjne ceny i promocje, utrzymując jednocześnie przejrzystość cenową i tworząc spersonalizowane oferty dla swoich klientów. Monitorowanie cen w przyszłości będzie się rozwijać wraz i postępem technologii, co może przyczynić się do jeszcze większej efektywności i skuteczności strategii cenowych w handlu elektronicznym i tym samym do zwiększenia lojalności konsumenckiej.

 

Źródła:

 1. E-Loyalty: Your Secret Weapon on the Web, Harvard Business Review, lipiec-sierpień 2000;
 2. Reichheld, F. F. (2001). The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value. Harvard Business School Press.
 3. KPMG. (2020). KPMG Global Customer Experience Excellence Report
 4. American Express. (2017). 2017 Customer Service Barometer
 5. Nielsen. (2015). Global Trust in Advertising Report

Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli partnerstwo Zaufane.pl i Posadzimy.pl

Budowanie zaufania wobec marki stało się kluczowym elementem sukcesu. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi w tym procesie są autentyczne opinie klientów, które pełnią rolę społecznego dowodu słuszności. W kontekście coraz większego znaczenia zrównoważonego rozwoju, social proof nabiera dodatkowego wymiaru, pozwalając firmom nie tylko na zwiększenie sprzedaży, ale także na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zaangażowanie klientów w ESG.

Jak zdobyć opinie o moim sklepie stacjonarnym?

Opinie klientów odgrywają ważną rolę w budowaniu reputacji sklepu oraz przyciąganiu nowych klientów. Pozytywne recenzje mogą znacznie zwiększyć zaufanie do Twojego sklepu i wpłynąć na decyzje zakupowe potencjalnych klientów. Poniżej przedstawiamy kilka skutecznych sposobów na zdobycie opinii o Twoim sklepie stacjonarnym.

5 Kluczowych kroków do budowania wiarygodności marki w e-commerce

Budowanie wiarygodności marki jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Klienci mają dostęp do nieograniczonej liczby opcji, dlatego zaufanie może być decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych. W tym artykule przedstawiamy pięć kluczowych kroków, które pomogą firmom zadbać o wizerunek, w tym poprzez zbieranie i publikowanie opinii.

Nowe trendy w marketingu użytkowników: budowanie pozytywnego wizerunku marki poprzez opinie klientów

Wśród trendów w marketingu warto zwrócić uwagę na rolę opinii klientów w kształtowaniu wizerunku marki. Zmieniające się preferencje konsumentów i rozwój technologii cyfrowych wymusiły na firmach przyjęcie nowych strategii, które pozwalają lepiej zrozumieć i wykorzystać głos klientów w procesie budowania marki. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym trendom w marketingu użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem technik, takich jak marketing szeptany i strategie influencerów.

Jak założyć sklep internetowy krok po kroku?

Prowadzenie własnego sklepu internetowego może być atrakcyjną perspektywą dla wielu przedsiębiorców, z uwagi na dynamiczny rozwój e-commerce oraz rosnące zapotrzebowanie na zakupy online. Jednak dobór właściwej platformy to tylko część wyzwania, z jakim musi zmierzyć się osoba zakładająca swoją pierwszą stronę internetową. Poniżej przedstawiamy przewodnik krok po kroku jakie czynniki warto rozważyć.

Pozyskiwanie, analiza i publikacja opinii online. O co pytają klienci Zaufane.pl?

Recenzje stają się kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Jednak pozyskiwanie, analiza i publikacja opinii online stanowi wyzwanie dla wielu właścicieli sklepów internetowych. Zaufane.pl stanowi integralne rozwiązanie, które pomaga firmom B2B i B2C w budowaniu solidnej reputacji poprzez skuteczny marketing opinii. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące całego procesu gromadzenia feedbacku za pomocą dedykowanego narzędzia.

Strategie pozyskiwania opinii: metody online i offline.

Opinie klientów są kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Dlatego właśnie firma powinna zadbać o pozyskiwanie recenzji. Sprawdź jakie są metody online i offline, by zbudować silny social proof.

Porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się jak

Zaufane.pl poprawi Twoje wskaźniki marketingowe i sprzedażowe.

Umów spotkanie